Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

CAREER JOBS

Consumer Account Manager

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση και εύρεση νέων πελατών για τις αριθμομηχανές της CASIO.
 • Συνεχής παρακολούθηση των πρϊόντων (τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, με έμφαση στους επιστημονικούς υπολογιστές) και ενημέρωση της εσωτερικής ομάδας, καθώς και του ευρύτερου πελατολογίου.
 • Παραγωγή στατιστικών αναφορών και αναλύσεων, μέσω συστημάτων ERP.
 • Καθημερινή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας όλων των σταδίων πώλησης, παράδοσης και υποστήριξης των προϊόντων.
 • Επικοινωνία με το εξωτερικό, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του τμήματος για θέματα παραγγελιών, προϊόντων, μηνιαίων κι ετήσιων αναφορών και επίλυση διαφόρων ζητημάτων μέσω τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πιθανά μέσω επισκέψεων εντός κι εκτός Ελλάδος.
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing για την απευθείας προώθηση των προϊόντων, καθώς και την προώθηση τους σε συνεργασία με το δίκτυο πελατών.

Προφίλ επιθυμητού Υποψηφίου:

 • Ιδανικά με προϋπηρεσία σε πωλήσεις και διαχείριση πελατών
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θετικών επιστημών με (ιδανικά) προχωρημένες γνώσεις μαθηματικών
 • Καλός χειρισμός Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή εμπειρία σε σύστημα ERP
 • Ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα
 • Ικανότητα στην διαχείριση και επίτευξη στόχων συγκεκριμένου πελατολογίου
 • Αντίληψη των αναγκών του πελάτη και των συνθηκών της αγοράς
 • Στενή παρακολούθηση ανταγωνισμού/αγοράς
 • Διαχείριση των εισπράξεων & παρακολούθηση οικονομικής εικόνας πελάτη
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 •  Δυνατότητα για ταξίδια εκτός Αττικής, ανά τακτά διαστήματα
Η αποστολή βιογραφικού να γίνει στο εξής email: InfoConsumer@elmisystems.gr

It Senior Account Manager

Job Description

 • As a Senior Account Manager you will be responsible for developing strategic relationships with customers and prospects, using market knowledge, account management skills, sales ability and customer focus.
 • You will be our driving force to identify and match Integrated Information Technology Solutions opportunities with our customers and develop market potential through forecasting, lead generation, qualification, and closing sales.
 • If you are interested to be part of our team in an exciting environment sharing our passion, we are eager to hear from you.

Responsibilities

 • Identifies market potential by qualifying account.
 • Build and maintain strong, long-lasting customer relationships
 • Determine customer’s needs and prepare proposals to sell Information
 • Technology solutions that address that needs
 • Initiates sales process by scheduling appointments; making initial presentation.
 • Closes sales with potential account; explaining product and service capabilities; overcoming objections; preparing contracts
 • Expands sales in existing accounts by introducing new products and services.Updates job knowledge by participating in educational opportunities.

Skills & Expertise

 • 5-7 years of Account Management/Solution sales in both hardware, software and services with proven sales record
 • University/College degree or equivalent preferable in Information Technology, Computer Science.
 • Meeting or exceeding revenue targets/sales quotas
 • Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization.
 • Excellent listening, negotiation and presentation skills
 • Motivation and persistence, team player, time management efficiencyExcellent verbal and written communications skills in both Greek and English
 • Strong knowledge of MS Office applications

Η αποστολή βιογραφικού να γίνει στο εξής email: hrit@elmisystems.gr

Sales Account Manager

Job Description

 • As an Account Manager you will be responsible for the day-to-day sales activities with customers and prospects for IT products and services, by developing business value propositions.
 • You will be our driving force to identify and match commercial opportunities with our customers’ and develop market potential through forecasting, lead generation, qualification, and closing sales.
 • You will be responsible for developing relationships with existing and new clients, using market knowledge, account management skills, sales ability and customer focus.
 • If you are interested to be part of our team in an exciting environment sharing our passion, we are eager to hear from you.

Responsibilities

 • Handle customer accounts and Identify market potential.
 • Build and maintain strong, long-lasting customer relationships with IT, Technical and Procurement departments of the accounts.
 • Proactively create a strategic roadmap to develop new business opportunities, initiate sales process by scheduling appointments.
 • Determine customer’s needs and prepare proposals to sell Information Technology solutions that address that needs.
 • Generate, track and report sales proposals and leads.
 • Close sales with potential account; explaining product and service capabilities; overcoming objections; preparing contracts.
 • Work closely with outside sales representatives and distributors/partners to acquire new opportunities
 • Expand sales in existing accounts by introducing new products and services.
 • Update job knowledge by participating in educational opportunities.

Skills & Expertise

 • 1-3 years of Account Management/Solution sales in both hardware, software and services.
 • University/College degree or equivalent preferable in Business Administration, Marketing, Finance or Information Technology.
 • Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization.
 • Excellent listening, negotiation and presentation skills.
 • Motivation and persistence, team player, time management efficiency.
 • Excellent verbal and written communications skills in both Greek and English.
 • Very good knowledge of MS Office applications.

Η αποστολή βιογραφικού να γίνει στο εξής email: hrit@elmisystems.gr