Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:

CALCULATORS

Μικρές φορητές - μικρά και πρακτικά, η ιδανική λύση για γρήγορους υπολογισμούς οποιαδήποτε στιγμή.
Γραφείου - για επαγγελματική ή οικιακή χρήση, για ακριβή αποτελέσματα
Με χαρτοταινία – μικρές με μπαταρία για οικιακή χρήση ή μεγάλες με αυτόνομη παροχή για χρήση σε λογιστήριο
Επιστημονικοί υπολογιστές και υπολογιστές γραφικών - μαθηματικές &οικονομικές πράξεις, συναρτήσεις, πίνακες, γραφήματα απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους μαθητές λυκείου, φοιτητές και καθηγητές