Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:
epistimoniki-ipologistes-FX-82SOLAR2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ CASIO FX-82SOLAR


Κωδικός: FX-82SOLAR

Περιγραφή

• Οθόνη LCD 10+2 ψηφίων
• 144 λειτουργίες
• Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί
• Υπολογισμοί ποσοστών (%) επί τοις εκατό
• Αυτόματοι υπολογισμοί εξισώσεων
• Υπολογισμοί στατιστικής
• Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRA
• Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD/>GRAD
• Πλήκτρο ανάκλησης προηγούμενων υπολογισμών
• Τροφοδοσία : Ηλιακό

Πίσω στο: Επιστημονικοί υπολογιστές και υπολογιστές γραφικών