Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:
epistimoniki ipologistes-CASIO- FX-82SOLARII

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ CASIO FX-82SOLARII


Κωδικός: FX-82SOLARII

Περιγραφή

 • Οθόνη LCD
 • Αριθμός χαρακτήρων/γραμμή 10/1
 • 144 λειτουργίες
 • 1 μνήμες αποθήκευσης μεταβλητών
 • 18 επίπεδα παρενθέσεων 
 • Πράξεις με κλάσματα 
 • Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRAD 
 • Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD/>GRAD 
 • Μετατροπή μεταξύ πολικών και ορθογώνιων συντεταγμένων(Pol↔Rec) 
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ/ημ-1 /συν-1/εφ-1 
 • Υπερβολικές συναρτήσεις ημh/συνh/εφh/ημh-1 /συνh-1/εφh-1 
 • Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, log, ln, 10x, ex
 • Μαθηματικοί υπολογισμοί, √,x²,x-1,x!,xy, x1/y 
 • Υπολογισμοί δεκαεξαδικού συστήματος
 • Υπολογισμοί ποσοστών
 • Απεικόνιση αριθμών με δυνάμεις του δέκα (×10×) ENG/ENG 
 • Γεννήτρια τυχαίων αριθμών
 • Στατιστική
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx,Σx², μέση τιμή του x
 • Υπολογισμός τυπική απόκλισης για ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες τιμές
 • Μετάθεση (nPr), Συνδυασμός (nCr) 
 • Τροφοδοσία: Ηλιακό
 • Διαστάσεις 9×70,5×121,5 (mm)
Πίσω στο: Επιστημονικοί υπολογιστές και υπολογιστές γραφικών