Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

smart4all

.…η ευέλικτη και προσιτή λύση smart@all της ΕΛΜΗSYSTEMS A.E. για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, μετά την προσαρμογή στην σχετική νομοθεσία, το σύστημα smart@all της ΕΛΜΗ Systems ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη της Ελληνικής αγοράς και τα νομοθετήματα ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον καινοτόμο αυτό τρόπο παραγωγής, ανταλλαγής, αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των παραστατικών.

Παράλληλα η κατάργηση του προ-εκτυπωμένου εντύπου και η αντικατάσταση του από λευκό χαρτί για τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά καθώς και η χρήση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των παραγόμενων παραστατικών, εγγράφων και φορμών παρέχει δραματική μείωση κόστους λειτουργίας στην ευαίσθητη κοστολογικά διαδικασία της παραγωγής, διανομής και αρχειοθέτησης των παραστατικών, εγγράφων και φορμών .

O όρος έξυπνο παραστατικό αφορά στην αντικατάσταση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, του υπάρχοντος συστήματος εκτύπωσης και παραγωγής παραστατικών, με νέο το οποίο κάνει χρήση ηλεκτρονικών φορμών, προσφέρει κεντρική διαχείριση εκτυπώσεων και ηλεκτρονικών φορμών και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σύγχρονων laser εκτυπωτών. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα υλοποίησης αποστολής των εκδιδόμενων παραστατικών με ασφαλή ηλεκτρονικό τρόπο με την ταυτόχρονη αυτόματη ηλεκτρονική τους αρχειοθέτηση.

Το smart@all ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη της Ελληνικής αγοράς και συμβατή με την νομοθεσία.

Είναι μία ευέλικτη και scalable λύση με δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής, δίχως να επηρεάζει τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και την τρέχουσα υποδομή.

Πλεονεκτήματα

tick-iconΧρόνος
Δραστική μείωση του χρόνου παραγωγής και παράδοσης παραστατικών

tick-iconΚόστος
Σημαντική μείωση κόστους παραγωγής, διανομής και αρχειοθέτησης

tick-iconROI
Μετρήσιμη επιστροφή της επένδυσης (ROI). Εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης επένδυσης: 5-6 μήνες. Έως 70% μικρότερο κόστος σε σχέση με το παραδοσιακό τρόπο έκδοσης, αποστολής και επεξεργασίας.

tick-iconΧώρος
Μείωση στον χρόνο ενασχόλησης του προσωπικού σας με τα παραγόμενα παραστατικά, του φυσικού χώρου αρχειοθέτησης και αποθήκευσης

tick-iconΕυκολία
Δραστική Ευκολία φορολογικού ελέγχου και εσωτερικού (audit)

tick-iconΑυτοματοποίηση
Αυτοματοποιημένες διαδικασίες στις συναλλαγές με πελάτες-προμηθευτές (Γρηγορότερη συμφωνία υπολοίπων) και βελτίωση του μεταξύ τους επιπέδου συνεργασίας

…έντυπα παραστατικά

ή έξυπνα ηλεκτρονικά;

system-integration-elmi
Το σύστημα smart@all εκτυπώνει αποστέλλει και αρχειοθετεί αυτόματα τα παραγόμενα παραστατικά, σύννομα.

Παράλληλα η προσφερόμενη λύση είναι συμβατή με όλα τα ERP συστήματα, όλα τα λειτουργικά συστήματα και όλες τις υπάρχουσες υποδομές, είτε  χρησιμοποιείται σαν εκδότης, είτε σαν παραλήπτης.

Προϊόντα και Υποσυστήματα

Το smart@all αποτελείται από τα παρακάτω βασικά υποσυστήματα

01

smart@all Enterprise DMS

Το υποσύστημα αυτόματης παραγωγής και αρχειοθέτησης παραστατικών, εγγράφων & φορμών
02

smart@all Printing Αgent

Το υποσύστημα υποστήριξης της λειτουργίας αρχειοθέτησης παραστατικών, εγγράφων & φορμών
03

smart@all e-invoicing Αgent

Το υποσύστημα υποστήριξης της λειτουργίας διανομής παραστατικών, εγγράφων & φορμών ανά σταθμό εργασίας
04

smart@all POD

Το υποσύστημα αυτόματης ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης επιστρεφόμενων παραστατικών, εγγράφων & Φορμών

Το smart@all τυπώνει ένα ειδικό barcode πάνω στο παραστατικό και αρχειοθετεί τα στοιχεία δεικτοδότησης (metadata) του παραστατικού σε μια βάση SQL. Όταν το παραστατικό επιστρέψει υπογεγραμμένο, το σαρώνουμε με ένα scanner και το smart@all αναγνωρίζει το παραστατικό μέσω του ειδικού barcode και χρησιμοποιεί τα metadata για να το επισυνάψει στο ήδη αρχειοθετημένο ψηφιακό αντίγραφο.

Το σύστημα smart@all περιλαμβάνει πλήρη ολοκλήρωση στο περιβάλλον του εκδότη και του παραλήπτη των παραστατικών, εγγράφων και φορμών χωρίς καμία τροποποίηση του υπάρχοντος ERP ή οποιασδήποτε αλλαγής του ERP μελλοντικά. Η ασφάλεια των συναλλαγών καλύπτεται πλήρως από την χρήση Φορολογικών Μηχανισμών ή των παρεχόμενων ψηφιακών υπογραφών από την Elmisystems SA. Τα προσφερόμενα πιστοποιητικά διασφαλίζουν την Αυθεντικότητα της προέλευσης του τιμολογίου, την Ακεραιότητα του περιεχομένου του καθώς και την Αναγνωσιμότητα αυτού.

H υλοποίηση του smart@all είναι εύκολη, απλή, και λειτουργική σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και η συνεργασία με όλες τις εφαρμογές, απρόσκοπτη και αποδοτική.

smart4all-3

Εκτύπωση, Αποστολή, Διανομή, Αρχειοθέτηση παραστατικών ….με ένα κλίκ!

Επιπλέον Δυνατότητες
 
  • Εκτύπωση παραστατικών σε εκτυπωτές Laser στο επιθυμητό πλήθος αντιγράφων ανά τύπο παραστατικού, με άμεσο όφελος το κόστος των περιττών αντιγράφων.

  • Δυνατότητα μετατροπής της εκτύπωσης από εκτυπωτή dot matrix και πολλαπλότυπο προτυπωμένο έντυπο σε laser εκτύπωση ΧΩΡΙΣ καμία αλλαγή ή και οποιαδήποτε διεργασία από το ERP σύστημα του πελάτη.

  • Παράλληλη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των εκτυπωτών όπως εκτύπωση διπλής όψης, σύρραψη αντιγράφων, χρήση διαφορετικού χρώματος χαρτιού από διαφορετικά trays για τα αντίγραφα κλπ.