Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

Λύσεις Υποδομών

SystemIntegration

System Integration

H ανάδειξη, αποδοχή και καταξίωση της ΕΛΜΗSYSTEMS ως System Integrator έρχεται ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης προσπάθειας και του σαφέστατου στρατηγικού σχεδιασμού.

Η ΕΛΜΗSYSTEMS, ένας από τους σημαντικότερους System Integrators στην Ελλάδα, έχει αναγνωρίσει την απαίτηση των πελατών για προσφορά όχι μόνο του hardware αλλά κυρίως για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με στόχο την μετατροπή της τεχνολογίας σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα και πραγματική αξία για τον Πελάτη.

Η Εταιρία παρέχει τον σωστό συνδυασμό προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να υποστηρίξει τους Πελάτες της να αποκτήσουν τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, πλαισιωμένα από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς.

Για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων, μέσω της μακρόχρονης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και υποδομής μας, προσφέρουμε :

diamond-iconΕπώνυμα Προϊόντα
Πλήρη σειρά αναγνωρισμένων και επώνυμων προϊόντων (hardware, software, δικτυακών, επικοινωνιακών) των μεγαλύτερων οίκων διεθνώς, με κριτήριο να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.

keyboard-iconΕμπειρία Χρόνων
Ουσιαστική γνώση και εμπειρία για την επιτυχή ολοκλήρωση πληροφορικών συστημάτων και διαχείρισης έργων.

suits-iconΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες Λογισμικό εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, υποστήριξης και εκπαίδευσης.

star-iconΑπαράμιλλη Ποιότητα Tην εξασφάλιση λύσεων υψηλής ποιότητας μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες διεθνώς εταιρείες παραγωγής λογισμικού, για την υλοποίηση ιδιαίτερα σύνθετων έργων πληροφορικής.

R-iconΣυνολική Ευθύνη
Τον σχεδιασμό, ανάλυση και κατασκευή λογισμικού εφαρμογών καθώς επίσης την προμήθεια και προσαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού, αναλαμβάνοντας έτσι την συνολική ευθύνη και διασφαλίζοντας την ποιότητα του έργου.

file-iconΟλοκληρωμένες Υπηρεσίες
Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης ως εξουσιοδοτημένο κέντρο παροχής τεχνικής υποστήριξης μεγάλων κατασκευαστών διεθνώς καθώς και την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης μεγάλων και σύνθετων έργων πληροφορικής.

Unified Collaboration & Communication

Oι Ενοποιημένες Επικοινωνίες ( Unified communications ) είναι το αποτέλεσμα της σύγκλισης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των εφαρμογών.

Oι Ενοποιημένες Επικοινωνίες βασίζονται στη σύγκλιση και ενοποίηση των επικοινωνιακών καναλιών , των  δικτύων, των συστημάτων και των  εφαρμογών κάτω από μία ενοποιημένη ομπρέλα διαχείρισης και ελέγχου δημιουργώντας ένα νέο δυναμικό περιβάλλον που βελτιώνει τον τρόπο επικοινωνίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Η ΕΛΜΗSystems, έχει επενδύσει στις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η σύγκλιση των τεχνολογιών και έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές (CiscoMicrosoft), προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και ενοποίηση με τις επιχειρησιακές εφαρμογές.

Με το δίκτυο ως πλατφόρμα, οι λύσεις Collaboration συνεργάζονται με τις επιχειρησιακές εφαρμογέςσυσκευές επικοινωνίας και web-based εργαλεία, ενισχύοντας τις εταιρικές διαδικασίες με ασφαλή τρόπο.

Το portfolio λύσεων Collaboration που προκύπτει από τις   στρατηγικές  συνεργασίες  της ΕΛΜΗSystems, ενισχύει τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δικτύου για να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία συνεργασίας, από την αποστολή ενός γραπτού μηνύματος έως πολυπληθείς συνεδρίες TelePresence.

Οι προτεινόμενες λύσεις μας παρέχουν ολοκληρωμένη εμπειρία συνεργασίας και υποστηρίζουν την προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες του τελικού χρήστη, την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής και τη δια-λειτουργικότητα άλλες λύσεις.

Transformation & Virtualization

mac-chart-ipad-elmisystems_sm

To Virtualization αφορά τεχνολογίες, τεχνικές και προϊόντα που έχουν στόχο το διαχωρισμό των φυσικών χαρακτηριστικών των πόρων που διαθέτει ένα υπολογιστικό σύστημα από τον τρόπο με τον οποίο τα υπόλοιπα συστήματα, οι εφαρμογές και οι τελικοί χρήστες αλληλοεπιδρούν με αυτούς τους πόρους. Οι τεχνολογίες Virtualization έχουν έναν κοινό στόχο, την απλοποίηση της χρήσης σε συνδυασμό με υψηλή διαθεσιμότητα και ευελιξία χωρίς αλλαγή του πραγματικού υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αυτές, επιτυγχάνεται σύμπτυξη των φυσικών πόρων για την καλύτερη εκμετάλλευση και διαχείριση των υποδομών, περιορίζοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα, εξοικονομώντας ενέργεια και προσφέροντας απρόσκοπτη λειτουργία. Πέραν αυτών αυξάνουν την αποδοτικότητα, μειώνουν τα κόστη και παρέχουν μεγαλύτερη επιστροφή της επένδυσης (ROI) των υποδομών Πληροφορικής.

Data & Storage Solutions

archive-icon

Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παρέχουμε λύσεις για αποθηκευτικά συστήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για τη συλλογή, διατήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση της ψηφιακής πληροφορίας, απλές στη διαχείριση τους και αναπτυσσόμενες ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της επιχείρησης σύμφωνα με την επιθυμητή απόδοση και διαθεσιμότητα.

file-alt-icon

Στο πλαίσιο αυτό οι προτεινόμενες λύσεις διαδραματίζουν κρίσιμο και σημαντικό ρόλο για ολόκληρη την πληροφοριακή υποδομή, καθώς οι εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλα τα επίπεδα.

dadtabase-icon
Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει ο σχεδιασμός , η υλοποίηση, υποστήριξη και επέκταση κεντρικών λύσεων Data & Storage. Η παρεχόμενη λειτουργικότητα απλουστεύει τη διαχείριση της υποδομής, με συνέπεια τη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης ενώ ο συνδυασμός οικονομίας και λειτουργικότητας ικανοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων στα πλαίσια των προϋπολογισμών τους.

Business Continuity & Disaster Recovery

Η πιθανότητα κύριων καταστροφών είναι μικρή, αλλά ακόμα και οι μικρές δυσλειτουργίες και ατυχή γεγονότα είναι πιθανόν να έχουν σημαντική επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Η Διασφάλιση της επαναφοράς της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησης μετά από μερική ή ολική καταστροφή είναι μια σύνθετη διαδικασία που εμπλέκει όλα τα τμήματα, τα συστήματα και τους πόρους της εταιρίας.

Στον τομέα της Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity ), η ΕΛΜΗSystems , μέσω της συνεργασίας της με διεθνείς κατασκευαστές εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία της υποδομής της επιχείρησης σας, ακόμη και σε περίπτωση ολικής καταστροφής της παραγωγικής εγκατάστασης.

Με άξονα δράσης την υψηλή τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, εκτιμάται η υπάρχουσα υποδομή και οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του εκάστοτε πελάτη, ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι κατάλληλες λύσεις.

Η μεθοδολογία της ΕΛΜΗSystems, βασισμένη σε συνδυασμό τεχνολογιών των διεθνών κατασκευαστικών οίκων, βοηθά στην απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών και στην εξασφάλιση της συνεχούς ροής των δεδομένων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μια άκρως ανταγωνιστική λύση.

Το εξειδικευμένο επιτελείο και οι εμπειρογνώμονες της ΕΛΜΗSystems, σε θέματα Business Continuity , θα μελετήσουν, θα αναλύσουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησης σας και θα σχεδιάσουν, προτείνουν και υλοποιήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης των σημερινών αλλά και των μελλοντικών σας αναγκών σας.

Security

Οι επιχειρήσεις καθημερινά αντιμετωπίζουν προκλήσεις με την ασφάλεια και την προστασία των εταιρικών τους δεδομένων και κατά συνέπεια με την αξιοπιστία τους.

Καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη υλοποίησης εξειδικευμένων λύσεων ασφάλειας που θα αναλάβουν να προστατεύσουν τις επιχειρησιακές σας υποδομές, εφαρμόζοντας εξελιγμένες μεθόδους σχεδιασμού πολιτικών ασφαλείας, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο σε αποδεκτό επίπεδο.

ΕΛΜΗSystems διαθέτει το portfolio λύσεων των κορυφαίων κατασκευαστών για την προστασία συστημάτων και δεδομένων, προσφέροντας μία συνολική λύση στους τομείς
01 Threat & management
02 Intrusion detection & prevention
03 End-Point protection
04 Email Security and Availability
05 Firewall
06 Identity & Access Management
07 Data Loss Prevention & Leakage Prevention

Cloud Computing

Το Cloud Computing παρέχει νέες προοπτικές στις επιχειρήσεις με την παροχή υπολογιστικών πόρων εύκολα προσβάσιμων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και από κάθε συσκευή, μειώνοντας το κόστος της αρχικής επένδυσης για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού. Η επιχείρηση πλέον καταβάλλει μόνον το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που χρησιμοποίησε πραγματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του σε υπολογιστική ισχύ.

Η ομάδα της ΕΛΜΗSystems θα σχεδιάσει και υλοποιήσει λύσεις PublicPrivate and Hybrid Cloud, με στόχο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που προμηθεύονται, χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται τα πληροφοριακά συστήματά τους.

Εφαρμόζοντας λύσεις Cloud, οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από

TickΓρήγορη υλοποίηση νέων εφαρμογών και υπηρεσιών για την επιχείρηση

TickΚόστος ανάλογα με την χρήση

TickΠρόσβαση από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και από κάθε συσκευή διαθέτει σύνδεση στο Internet

TickΜείωση κόστους της αρχικής επένδυσης

TickΧαμηλό έως και μηδενικό κόστος διαχείρισης εφαρμογών