Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:
Συνεργασίες

Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα και τις τεχνολογίες των “οίκων” που αντιπροσωπεύουμε, καθώς και μέσω των στρατηγικών συνεργασιών μας με κορυφαίες διεθνώς Εταιρίες, προσφέρουμε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, βασιζόμενοι στην άρτια τεχνική υποδομή μας, καθώς επίσης και στην μεγάλη εμπειρία που αποκτήσαμε ως ένας από τους σημαντικότερους και αναγνωρισμένους System Integrators της Ελληνικής αγοράς.

Η ΕΛΜΗSYSTEMS έχει επίσης συμβόλαιο συνεργασίας με τους μεγαλύτερους System Integrators παγκοσμίως, προκειμένου να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες πολυεθνικών εταιριών και διασφαλίζοντας έτσι ενιαίο σχεδιασμό, μεθοδολογία υλοποίησης αλλά και ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών για τον πελάτη. Οι εταιρείες είναι ACSL, COMPUTACENTER και SCC.

Η ΕΛΜΗSYSTEMS συνεργάζεται με πολλές αναγνωρισμένες Εταιρίες για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων ή και συγκεκριμένων αναγκών.
Hewlett Packard
DELL
Lenovo
Microsoft
Vmware
IBM
Veeam
Symantec
Veritas
Cisco
Samsung