Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300
mydada

Βήματα Υλοποίησης ‘Εργου – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Το έργο αποτελείται από όλα εκείνα τα μέρη που επιτρέπουν την δρομολόγηση της πληροφορίας από τα εμπορικά & λογιστικά συστήματα της επιχείρησης, προς την επιτυχημένη υποβολή τους, μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ, στην νέα υπηρεσία Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA της ΑΑΔΕ και σύγχρονα εργαλεία για την αντιστοίχιση εξόδων από την πλατφόρμα my DATA ΑΑΔΕ με τα τοπικά καταχωρημένα Έξοδα (reconciliation).

Το έργο μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω βήματα :

Με την βοήθεια συμβούλων, θα γίνει η καταγραφή της κωδικοποίησης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ώστε να γίνει η παραμετροποίηση του συστήματος με σκοπό την αντιστοίχιση της κωδικοποίησης αυτής με την κωδικοποίηση των δεδομένων που απαιτεί το myDATA.

Η λήψη των δεδομένων της επιχείρησης (Έσοδα – Έξοδα – Τακτοποιητικές κινήσεις), μπορεί να γίνει με τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους.

  • Μέσω αρχείων που θα εξάγουν τα τοπικά μηχανογραφικά συστήματα
  • Μέσω web service που θα παρέχουν τα τοπικά μηχανογραφικά συστήματα
  • Μέσω dedicated βάσης δεδομένων όπου θα καταγράφουν δεδομένα τα τοπικά μηχανογραφικά συστήματα

Τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο σύστημα myDATA HUB Connector θα μετασχηματισθούν σύμφωνα με την παραμετροποίηση – αντιστοίχιση του βήματος 1 σε κατάλληλη μορφή για αποστολή στην υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ, μέσω mydata rest api.Τα μετασχηματισμένα δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα έχουν αντιστοίχιση με τα αρχικά δεδομένα ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα.

Τα μετασχηματισμένα δεδομένα θα μπορούν να παρουσιαστούν σε κατάλληλο UI με τη χρήση ενός Web Portal που θα φιλοξενείτε είτε σε server εντός της επιχείρησης σε περιβάλλον Intranet, είτε εξωτερικά στην περίπτωση cloud υπηρεσίας .

To σύστημα θα αποστέλλει τα μετασχηματισμένα δεδομένα στην υπηρεσία myDATA HUB Connector και θα λαμβάνει τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασύνδεσης με ΑΑΔΕ.

Είτε με αυτοματοποιημένη διαδικασία είτε με τη χρήση του Web Portal θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προβεί σε χαρακτηρισμούς των απεσταλμένων δεδομένων και να αποστέλλει τους χαρακτηρισμούς στην υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.


Το σύστημα θα αντλεί από την υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ τα παραστατικά εξόδων που έχουν αποστείλει οι αντισυμβαλλόμενοι.

Είτε με αυτοματοποιημένη διαδικασία είτε με τη χρήση του Web Portal ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τις αντιστοιχίσεις των εξόδων, να εντοπίσει τυχόν αναντιστοιχίες στα δεδομένα και να προβεί στους χαρακτηρισμούς αυτών.

Σε ότι αφορά τα έξοδα το Web Portal θα παρέχει τη δυνατότητα της αποστολής των εξόδων που δεν υπάρχουν στην υπηρεσία του myDATA της ΑΑΔΕ (λιανικής πώλησης, αλλοδαπής ή παραστατικά που δεν ανέβασε ο εκδότης εντός της προθεσμίας).

Σε όλα τα βήματα θα αναπτυχθούν μηχανισμοί που θα προσπαθούν να κάνουν αυτοματοποιήσεις στην αντιστοίχιση και στην επεξεργασία των δεδομένων βάση κανόνων και συνθηκών σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασύνδεσης api mydata.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε όποια μορφή ζητηθεί για την περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφορίας από τα συστήματα του οργανισμού.θα αναπτυχθούν μηχανισμοί που θα προσπαθούν να κάνουν αυτοματοποιήσεις στην αντιστοίχιση και στην επεξεργασία των δεδομένων βάση κανόνων και συνθηκών σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασύνδεσης api mydata.

Το σύστημα θα χρησιμοποιεί όλα τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για να επιτύχει την ασφάλεια των δεδομένων στο μέγιστο βαθμό καθώς και την πλήρη συμβατότητα με τον GDPR (Article 25 by Design & Default).