Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300
mydata_hub_article_2

Γενικά Χαρακτηριστικά – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Χάρη στον σχεδιασμό των εφαρμογών σε ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας, η επιχείρηση μπορεί να έχει άμεση και ασφαλή πληροφόρηση, δίχως χρονοβόρες διαδικασίες ενημερώσεων.

Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται άμεσα, οι εκάστοτε ανάγκες ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ελαχιστοποιώντας το κόστος προσαρμογής των χρηστών, αλλά και της επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών.

Στις οντότητες της εφαρμογής υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργικές δυνατότητες που δίνουν άμεσες λύσεις στις καθημερινές διαδικασίες των ηλεκτρονικών βιβλίων

cogs-png

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένων μετατροπών των δεδομένων, που παραλαμβάνονται από τις υπάρχουσες εφαρμογές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασύνδεσης με ΑΑΔΕ, στα κωδικολόγια που προτείνονται από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία-myDATA.

file-export-png

Επεξεργασία Εγγραφών

Δυνατότητα επέμβασης στα δεδομένα προς αποστολή στα Ηλεκτρονικά Βιβλία-myDATA είτε σε επίπεδο περιγραφής παραστατικού είτε σε επίπεδο χαρακτηρισμών των εγγραφών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές διασύνδεση api ΑΑΔΕ.

comments-pngΑμφίδρομή επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Αποστολή και λήψη δεδομένων που αφορούν καταχωρήσεις στα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ.

sync-pngΣύνδεση στοιχείων από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία-myDATA

με τα τοπικά δεδομένα, μέσω της ταυτοποίησης εγγραφών εσόδων – εξόδων ανάμεσα στα δύο άκρα, με την ύπαρξη εργαλείων και ενημερωτικών αναφορών.