Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ POS

Μεταλλικά συρτάρια διαφόρων μεγεθών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της αγοράς των λιανικών πωλήσεων.

Φορολογικός Μηχανισμός Σήμανσης PROLINE SIGNNET

Ο νέος φορολογικός μηχανισμός της ΕΛΜΗ έφτασε στην Ελληνική αγορά. Πλήρως συμβατός με τις νέες προδιαγραφές του Φορολογικού Νόμου της Ελλάδας, με δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού ώρα και σύνδεση δικτυακά. Ο μοντέρνος σχεδιασμός και οι νέες τεχνολογίες στις οποίες στηρίχθηκε η