Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

Οικονομικά στοιχεία

Η ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε., από την ίδρυσή της το 1971, ακολούθησε μια συνετή και συνεπή πολιτική με αποτέλεσμα την ανοδική πορεία στα οικονομικά της μεγέθη και την καταξίωσή της στην Ελληνική αγορά ως μια υγιής, με στόχους και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία.
Το 2010 εντάχθηκε στην κοινότητα “Strongest Companies in Greece” όπου περιλαμβάνονται Ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα βάσει της αξιολόγησης του ομίλου ICAP.