Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:
Καταστήματα Εστίασης
Ά κατηγορία
Καταστήματα Εστίασης
Ά κατηγορία
Τα καταστήματα / επιχειρήσεις με τύπους καταστήματος...

Fast Food - Snack Bar - Κυλικεία

...μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα
Βήμα 1ο - Απαραίτητος Εξοπλισμός*
Βήμα 2ο - Προαιρετικός Εξοπλισμός (Προϊόντα που οι έμπειροι συνεργάτες της ΕΛΜΗ μπορούν να σας προτείνουν)
ΕΛΜΗ Systems - Ολοκληρωμένες λύσεις PC και υποστήριξη

PC or Server

ΕΛΜΗ Systems - Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικό διαχείρισης καταστήματος

Λογισμικό
διαχείρισης καταστήματος

Βήμα 3ο - Προαιρετικός Εξοπλισμός*
*Στο νέο παράθυρο που ανοίγει, σας εμφανίζονται επιλογές προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες σας

Ελάτε να πάμε ένα βήμα μπροστά!

Επικοινωνήστε τώρα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας:

Καταστήματα Εστίασης
'Β κατηγορία
Καταστήματα Εστίασης
'Β κατηγορία
Τα καταστήματα / επιχειρήσεις με τύπους καταστήματος... 

Εστιατόρια - Καφέ - Πιτσαρίες - Ζαχαροπλαστεία

...μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα
Βήμα 1ο - Απαραίτητος Εξοπλισμός*
Βήμα 2ο - Προαιρετικός Εξοπλισμός (Προϊόντα που οι έμπειροι συνεργάτες της ΕΛΜΗ μπορούν να σας προτείνουν)
ΕΛΜΗ Systems - Ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικό διαχείρισης καταστήματος

Λογισμικό
διαχείρισης καταστήματος

Βήμα 3ο - Προαιρετικός Εξοπλισμός*
*Στο νέο παράθυρο που ανοίγει, σας εμφανίζονται επιλογές προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες σας

Ελάτε να πάμε ένα βήμα μπροστά!

Επικοινωνήστε τώρα με το εξειδικευμένο προσωπικό μας: