Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:

Όροι χρήσης

Η Εταιρία μας σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και σας παρουσιάζει τους πιο κάτω όρους οι οποίοι αφορούν στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματά μας απέναντι σε όλους εσάς, τους πελάτες μας.
Αποδοχή
Η επωνυμία της Εταιρίας μας είναι: Ελληνικά Μηχανογραφικά Συστήματα Ανώνυμος Εταιρία με διακριτικό τίτλο ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. και έδρα στην Λεωφ. Αθηνών 165, Χαϊδάρι).
Η ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. (εφ’ εξής Εταιρία) δημιούργησε το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα , το οποίο απευθύνεται σε όλους τους χρήστες internet που επιθυμούν να συνδυάσουν την ενημέρωσή τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία μας με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το παρόν e-shop.
Η Εταιρία μας δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με πρωταρχικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η πλήρης ενημέρωσή αλλά και η διασφάλισή του. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.
Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από τη χρήση της, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει παραδεχτεί όλους τους όρους λειτουργίας της.