ΚΩΔΙΚΟΣ: FX-82MS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ CASIO FX-82MS Μπαταρία Έως 25 € Basics Regression

• Οθόνη DOT/LCD
• Μη φυσική αλγεβρική απεικόνιση (Super-V.P.A.M.)
• Αριθμός χαρακτήρων/γραμμή 12/1+10/1
• Επανάληψη λειτουργίας
• 240 λειτουργίες
• 9 μνήμες αποθήκευσης μεταβλητών
• 24 επίπεδα παρενθέσεων
• Πράξεις με κλάσματα
• Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRAD
• Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD/>GRAD
• Μετατροπή μεταξύ πολικών και ορθογώνιων συντεταγμένων(Pol ↔ Rec)
• Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ/ημ-1/συν-1/εφ-1
• Υπερβολικές συναρτήσεις ημh/συνh/εφh/ημh-1 /συνh-1/εφh-1
• Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, log, ln, 10x, ex
• Μαθηματικοί υπολογισμοί, √,x²,x-1,x!,xy, x1/y
• Δεκαεξαδικό Δεκαδικό
• Υπολογισμοί δεκαεξαδικού συστήματος
• Υπολογισμοί ποσοστών
• Απεικόνιση αριθμών με δυνάμεις του δέκα (x10x) ENG/ENG
• Γεννήτρια τυχαίων αριθμών
• Στατιστική
• Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σx², x&#772
• Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σy,Σx²,Σy²,Σxy, x&#772, y&#772
• Υπολογισμός τυπική απόκλισης για ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες τιμές
• Ανάλυση παλινδρόμησης
• Μετάθεση (nPr), Συνδυασμός (nCr)
• Τροφοδοσία: Μπαταρία 1 x ΑΑΑ / Αυτόματη απενεργοποίηση
• Διαστάσεις 13.8x77x161.5 (mm)