•Ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων
•Διπλό σύστημα τροφοδοσίας (ηλιακό/μπαταρίας)
•Δυνατότητα μετατροπής Ευρώ σε εθνικό νόμισμα και αντίστροφα
•Δυνατότητα υπολογισμού τιμής πώλησης/κόστους/περιθωρίου κέρδους
•Αυτόματη στρογγυλοποίηση αποτελεσμάτων (F, CUT, 5/4)
•Δυνατότητα επιλογής στρογγυλοποίησης αποτελεσμάτων (0,1,2,3,4,ADD2)
•Μνήμη γενικού συνόλου (GT)
•Πλήκτρο αλλαγής προσήμου (+/-)
•Υπόλογισμός ποσοστού επί τοις εκατό (%)
•Μνήμη τριών πλήκτρων
•Διαχωρισμός αριθμού ανά 3 ψηφία
•Key Rollover για γρήγορη με ακρίβεια πληκτρολόγηση
•Πλήκτρο ‘00’
•Διαστάσεις 31x126x179 (mm)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ψηφία Οθόνης