ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ CASIO FX-350EX-S

ΚΩΔΙΚΟΣ: FX-350EX-S

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ FX-350EX-S

Περιγραφή

 • Οθόνη 63*192 FULL DOT
 • Φυσική αλγεβρική απεικόνιση (Natural-V.P.A.M.) 
 • Αριθμός χαρακτήρων/γραμμή 16/1+10/1
 • Επανάληψη λειτουργίας
 • 274 λειτουργίες
 • 47 επιστημονικές σταθερές
 • 9 μνήμες αποθήκευσης μεταβλητών
 • 24 επίπεδα παρενθέσεων 
 • Πράξεις με κλάσματα 
 • Μέτρηση γωνιών σε DEG/RAD/GRAD 
 • Μετατροπή μεταξύ > DEG/>RAD/>GRAD 
 • Μετατροπή μεταξύ πολικών και ορθογώνιων συντεταγμένων(Pol↔Rec) 
 • Τριγωνομετρικοί υπολογισμοί ημ/συν/εφ/ημ-1/συν-1/εφ-1 
 • Υπερβολικές συναρτήσεις ημh/συνh/εφh/ημh-1/συνh-1/εφh-1 
 • Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις, log, ln, 10x, ex
 • Μαθηματικοί υπολογισμοί, √,x², x-1,x!,xy, x1/y 
 • Πρώτη παραγοντοποίηση
 • Υπολογισμοί δεκαεξαδικού συστήματος
 • Απεικόνιση αριθμών με δυνάμεις του δέκα (×10×) ENG/ENG 
 • Γεννήτρια τυχαίων αριθμών
 • Τυχαίοι ακέραιοι
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx,Σx², μέση τιμή του x
 • Υπολογισμοί αθροισμάτων Σx, Σy,Σx²,Σy²,Σxy, μέση τιμή του x, μέση τιμή του y
 • Υπολογισμός τυπική απόκλισης για ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες τιμές
 • Παλινδρόμηση (γραμ, τετραγ, εκθετ.)
 • Μετάθεση (nPr), Συνδυασμός (nCr) 
 • Πίνακας τιμών
 • Τροφοδοσία: Μπαταρία 1 x LR03 / Αυτόματη απενεργοποίηση
 • Διαστάσεις 13,8×77×165,5 (mm)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατασκευαστής

Ψηφία

Τροφοδοσία