Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:

Τμήμα Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων

Η δραστηριοποίηση της ΕΛΜΗ SYSTEMS, στον τομέα των Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων, ξεκίνησε από το 1982, διαθέτοντας τις πρώτες ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές CASIO, στην Ελλάδα.
Από τότε, που οι Ταμειακές Μηχανές ήταν επιλογή του επιχειρηματία, μέχρι που οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές έγιναν υποχρέωση από την Πολιτεία.
Η δραστηριοποίηση της ΕΛΜΗ SYSTEMS, στον τομέα των Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων, ξεκίνησε από το 1982, διαθέτοντας τις πρώτες ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές CASIO, στην Ελλάδα, τότε που οι Ταμειακές Μηχανές ήταν επιλογή του επιχειρηματία και όχι υποχρέωση από τον Νόμο. Η ΕΛΜΗ :
  • παρακολουθούσε στενά και εις βάθος τις αλλαγές στους φορολογικούς νόμους της χώρας και τις υποχρεώσεις που «γεννούσαν» στις επιχειρήσεις,

  • αφουγκραζόταν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

  • ενημερωνόταν με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο και

  • δημιουργούσε προϊόντα και καινοτόμες εφαρμογές, λύσεις που ενσωμάτωναν όλα τα ανωτέρω.

Σήμερα, το τμήμα Retail της ΕΛΜΗ, με την συσσωρευμένη εμπειρία πολλών ετών, προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που απευθύνονται, από το πιο μικρό σημείο πώλησης και τον ελεύθερο επαγγελματία, έως τις «αλυσίδες» καταστημάτων και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής.
Με την άρτια οργανωτική δομή, τμήμα πωλήσεων (sales) – τεχνικό τμήμα (service) – τμήμα υποστήριξης (support) και το πανελλαδικό δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων, διαμορφώνουμε την ιδεατή λύση, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και εγγυόμαστε την απρόσκοπτη λειτουργία της, προσφέροντας υπηρεσίες που μπορούν να καλύψουν τις πιο ακραίες συνθήκες λειτουργίας, 365 ημέρες το χρόνο.
Οι συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους, με εξειδικευμένα εργοστάσια του εξωτερικού αλλά και με Έλληνες προμηθευτές, μας επιτρέπουν να διαθέτουμε μια γκάμα προϊόντων με υψηλά ποιοτικά κριτήρια και εύρος τιμών, που καλύπτουν κάθε επιχείρηση λιανικής.
Τα αξιόπιστα προϊόντα και οι καινοτόμες λύσεις, η τεχνογνωσία και πολυετής εμπειρία του προσωπικού και των συνεργατών μας και η υψηλού επιπέδου υποστήριξη (pre salesafter sales) στους πελάτες, έχουν καταστήσει την ΕΛΜΗ σημείο αναφοράς, στην αγορά των Φορολογικών Προϊόντων και των Λύσεων Λιανικής.
Οι χιλιάδες μικροί και μεγάλοι πελάτες, που μας εμπιστεύονται την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων τους, έχουν αναδείξει την ΕΛΜΗ σε ηγετική θέση.
Ο σεβασμός στους πελάτες και τους προμηθευτές μας, το αίσθημα ευθύνης στην ιστορία της εταιρείας μας, η εμπειρία και η γνώση των παλιών αλλά και ο ενθουσιασμός και η φιλοδοξία των νέων συνεργατών μας, η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των αδυναμιών μας, είναι τα στοιχεία που δεσμευόμαστε να καταθέτουμε στην καθημερινή δράση μας και είναι αυτά που εγγυώνται ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.