Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS:
Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ), Φορολογικοί Εκτυπωτές (ΑΔΗΜΕ) και Φορολογικοί Μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ), CASIO – PROLINE – SPECTRA, με ενσωματωμένες τις τελευταίες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (ΠΟΛ.1220/2012) και σχεδιασμένες από τους έμπειρους ανθρώπους της ΕΛΜΗSYTESMS, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης λιανικής.