Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

MyData Hub

Διασύνδεση Με Ηλεκτρονικά Βιβλία
MyDATA της ΑΑΔΕ

MyData HUB Διασύνδεση Με Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA της ΑΑΔΕ
myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:
 • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών
  εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
 • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
 • Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
MyData HUB Διασύνδεση Με Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA της ΑΑΔΕ
Η EΛΜΗSYSTEMS A.E. με πολυετή και ουσιαστική γνώση σε εφαρμογές για την μηχανογραφική κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης, έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή (onpremises ή εναλλακτικά SaaS Azure cloud) για την υλοποίηση σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία – “myDATA HUB”, με στόχο να καλύψει τις σύνθετες ανάγκες διεθνών ERP όπως SAP (ανεξάρτητα τρέχουσας έκδοσης), Oracle’s E-Business Suite, Microsoft Dynamics κλπ.
 

Η σύνδεση της υφιστάμενης επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποδομής του οργανισμού σας με την νέα υπηρεσία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, επιφέρει πρόσθετες υποχρεώσεις και απαιτήσεις και είναι αυτή η οποία καθορίζει τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου πληροφοριακού έργου myDATA HUB.

Η εφαρμογή myData HUB επιτρέπει την δρομολόγηση της πληροφορίας από τα εμπορικά & λογιστικά συστήματα του οργανισμού σας προς την επιτυχημένη υποβολή τους στην νέα υπηρεσία Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA της ΑΑΔΕ και σύγχρονα εργαλεία για την αντιστοίχιση εξόδων από την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ με τα τοπικά καταχωρημένα Έξοδα (reconciliation). 

Η λήψη των απαραίτητων δεδομένων του οργανισμού (Έσοδα – Έξοδα – Τακτοποιητικές κινήσεις) που θα εξαχθούν από τα συστήματα σας, μπορεί να γίνει με τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους.
my data hub aade

Μέσω Aρχείων που θα εξάγουν τα τοπικά μηχανογραφικά συστήματα (XML, JSON, CSV, ASCII, XLSX κλπ)

my data hub aade

Μέσω Web Service που θα παρέχουν τα τοπικά μηχανογραφικά συστήματα

my data hub aade

Μέσω Dedicated Βάσης Δεδομένων όπου θα καταγράφουν δεδομένα τα τοπικά μηχανογραφικά συστήματα

Λειτουργικότητα

tick (2)

Μηχανισμοί Παραμετροποίησης

Παρέχονται σύνθετοι μηχανισμοί παραμετροποίησης του συστήματος και αντιστοίχισης των τύπων παραστατικών, ειδών-εμπορευμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, από την υπάρχουσα εγκατάσταση, με τιμές που προδιαγράφονται από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία – myDATA.

tick (2)

Εισαγωγή Eγγραφών από τα Yπάρχοντα Συστήματα.

Εισαγωγή εγγραφών παραστατικών – αλλά και λογιστικών εγγραφών εσόδων, εξόδων, εγγραφών μισθοδοσίας αλλά και τακτοποιητικών εγγραφών από τα υπάρχοντα συστήματα εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης προς το σύστημα myDATA HUB.

Η περιοδικότητα με την οποία μπορεί να δεχτεί τα δεδομένα εξαρτάται πάντα από τις δυνατότητες του πελάτη. Μπορεί να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα επιλογών άντλησης δεδομένων ανά:

 • Πραγματικό χρόνο (real time)
 • Συγκεκριμένο αριθμό λεπτών
 • Συγκεκριμένο αριθμό ωρών
 • Συγκεκριμένο αριθμό ημερών
 • Συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων
 • Μήνα
tick (2)

Μετατροπή των Εγγραφών
Εσόδων – Εξόδων

Μετατροπή των εγγραφών Εσόδων – Εξόδων και λοιπών εγγραφών από τα υπάρχοντα συστήματα σε μορφή κατάλληλη για την αποστολή προς την υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ.

tick (2)

Αποστολή Παραστατικών Εσόδων προς την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ

Αποστολή Παραστατικών Εσόδων στην υπηρεσία myDATA της ΑΑΔΕ. Στα παραστατικά θα αποδίδεται Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ).

tick (2)

Αποστολή Χαρακτηρισμών Εσόδων προς την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ

Αποστολή Χαρακτηρισμών Εσόδων για κάθε παραστατικό εσόδων με βάση το αρχικό παραστατικό και το ΜΑΡΚ.

tick (2)

Λήψη Εξόδων από την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ

Λήψη Εξόδων από την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ, τα οποία θα έχουν εκδοθεί για τον οργανισμό σας.

tick (2)

Αντιστοίχιση Εξόδων από την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ

Αντιστοίχιση Εξόδων από την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ με τα τοπικά καταχωρημένα Έξοδα και παρουσίαση εγγραφών με αντιστοιχία ή όχι, είτε τοπικά είτε στο myDATA.

tick (2)

Αποστολή Παραστατικών Εξόδων προς την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ

Αποστολή Παραστατικών Εξόδων στις περιπτώσεις μη αντικριζόμενων εξόδων αλλά και σε περιπτώσεις μη αποστολής παραστατικών από τους Εκδότες στα πλαίσια των χρονικών περιορισμών που γνωστοποιεί η ΑΑΔΕ.

tick (2)

Αποστολή Χαρακτηρισμών Εξόδων προς την πλατφόρμα myDATA ΑΑΔΕ

Αποστολή Χαρακτηρισμών Εξόδων για κάθε παραστατικό εξόδων με βάση το παραστατικό που λαμβάνει η εταιρεία και το ΜΑΡΚ.

παραμετροποιηση mydata hub

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε Την Παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας ώστε το αρμόδιο τμήμα να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.