Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

Πολιτική Απορρήτου

“ΕΛΜΗ SYSTEMS ΕΛΛΗΝΙΚA ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦIKA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία”, διακριτικός τίτλος «ΕΛΜΗ SYSTEMS», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000309601000, Α.Φ.Μ. 094075071, οδός Λεωφόρος Αθηνών 165, Χαϊδάρι Αττικής

Η ΕΛΜΗ SYSTEMS δραστηριοποιείται σε τρείς τομείς της τεχνολογίας: στην διανομή καταναλωτικών προϊόντων μικροηλεκτρονικής (με έμφαση στα προϊόντα CASIO), στην διανομή και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης λιανικών πωλήσεων και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις. Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή επιχειρηματική εμπειρία στην ελληνική αγορά της σύγχρονης τεχνολογίας και παροχής μηχανογραφικών λύσεων, συμβάλλοντας στην διάδοση της χρήσης τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων και εφαρμογών της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Η Εταιρεία μας διεξάγει τις επιχειρηματικές της δράσεις σε συμφωνία με τις αρχές της ιδιωτικότητας, εφαρμόζοντας δεοντολογικές και υπεύθυνες πρακτικές.

Η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει τα πρότυπά μας για τη διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έτσι ώστε να σας παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι εν λόγω αρχές που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, εφαρμόζονται σε όλων των ειδών τις δραστηριότητές μας που περιλαμβάνουν συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με άτομα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, της έρευνας, της εταιρικής υποστήριξης και των μεταφορών δεδομένων.

Ενδεικτικά η παρούσα Πολιτική έχει εφαρμογή σε:

 

  1. Εταιρική υποστήριξη: πρόσληψη, διαχείριση και αποζημίωση εργαζομένων / διεξαγωγή αξιολογήσεων της απόδοσης και των ταλέντων των εργαζομένων / παροχή εκπαίδευσης / διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την δεοντολογία και την ιδιωτικότητα / διαχείριση και εξασφάλιση των περιουσιακών μας στοιχείων και υποδομών / προμήθεια και πληρωμή για προϊόντα και υπηρεσίες / πλήρωση των δεσμεύσεών μας σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια / επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης.

 

  1. Διαδικτυακή παρουσία: για την χρήση της ιστοσελίδας μας «elmisystems.gr», με τους παρακάτω στο οικείο κεφάλαιο περιγραφόμενους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε. Αντιστοίχως, κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας, και τρίτα άτομα τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα για την εταιρία μας, είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τήρηση των υποχρεώσεών τους έναντι στην παρούσα Πολιτική και τους υφιστάμενους νόμους.

 

Ακολουθούμενες αρχές

Οι αρχές ιδιωτικότητας που περιγράφονται παρακάτω, συνοψίζουν τα πρότυπα και τις βασικές προϋποθέσεις για συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων από την εταιρεία μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»), γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»), δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται («ακρίβεια»), ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

  1. Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια

Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους που είναι άδικοι για τα άτομα τα οποία αφορούν τα δεδομένα. Καθορίζουμε το εάν η προτεινόμενη συλλογή, χρήση ή άλλης μορφής επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί κίνδυνο για υπαρκτές ή ακαθόριστες βλάβες στα άτομα, στοχεύοντας πάντα στην αποτροπή τους. Εάν η φύση των δεδομένων, οι τύποι ανθρώπων ή η δραστηριότητα περιέχουν έναν εγγενή κίνδυνο υπαρκτών ή ακαθόριστων βλαβών, εξασφαλίζουμε ότι ο κίνδυνος αυτός δεν υπερτερεί σε σχέση με τα αντίστοιχα οφέλη για τα άτομα αυτά. Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητων»), αυτή πραγματοποιείται μόνο με την ρητή συναίνεση των ατόμων ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται ρητά από τους υφιστάμενους νόμους. Καταγράφουμε την ανάλυση των κινδύνων και σχεδιάζουμε τους όποιους απαιτούμενους μηχανισμούς για την απόκτηση και καταγραφή στοιχείων που αποδεικνύουν τη συναίνεση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες. Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους ή σκοπούς που δεν είναι διαφανείς. Όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, θα έχουν το δικαίωμα σε αντίγραφο της Πολιτικής αυτής, που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα παρέχει ψηφιακά ή/και φυσικά αντίγραφα της παρούσας Πολιτικής μετά από αίτηση στις διευθύνσεις που παρατίθενται παρακάτω.


  1. Συλλογή δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς


Όταν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από άτομα, τα

ενημερώνουμε μέσω μιας ευδιάκριτης και εύκολα προσβάσιμης ειδοποίησης ιδιωτικότητας ή με παρόμοια μέσα, παρέχοντάς τους τις κάτωθι πληροφορίες:

-την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας

-τους σκοπούς της επεξεργασίας

-εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας, ποια είναι τα συμφέροντα αυτά.

-τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

-τυχόν διαβίβαση δεδομένων

-το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα

-την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας

-όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της

-το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

-τη νομική φύση της παροχής

-την πιθανότητα ύπαρξης αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Εάν ταυτοποιηθούν νέοι εύλογοι εταιρικοί σκοποί για Προσωπικά Δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί, εξασφαλίζουμε ότι, είτε ο νέος εταιρικός σκοπός (συμπεριλαμβανομένου ενός ουσιαστικά παρόμοιου σκοπού) είναι συμβατός με τον σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στην ειδοποίηση ιδιωτικότητας ή άλλου μηχανισμού διαφάνειας που παρασχέθηκε προηγούμενα στο άτομο, είτε αποκτούμε τη συναίνεση του ατόμου για τη νέα χρήση των Προσωπικών του Δεδομένων.

Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων όταν αυτά μεταφέρονται από ή προς άλλους οργανισμούς – επιχειρήσεις.

Μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα ή επιτρέπουμε να υποστούν επεξεργασία από τρίτα πρόσωπα μόνο εάν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πληρούνται, για την εξασφάλιση των οποίων είμαστε υπεύθυνοι.

Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους ή προς εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της εταιρείας, προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, εμείς:

(α) ολοκληρώνουμε το νομικό έλεγχο για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα πρόσωπα,

(β) επιχειρούμε να αποκτούμε εγγυήσεις μέσω έγγραφου συμφωνητικού από αυτά τα τρίτα πρόσωπα ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας μας, και σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική.

(γ) Εξασφαλίζουμε ότι θα μας ενημερώνουν έγκαιρα για οποιοδήποτε Συμβάν Ασφαλείας και ότι συμφωνούν να συνεργάζονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

(δ) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να παρέχει Προσωπικά Δεδομένα στην εταιρία μας, προτού αποκτήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα από το τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Διαφάνειας για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από άλλες πηγές και όχι ειδικά υπό την επίβλεψη της εταιρίας μας, και αποκτούμε εγγυήσεις μέσω εγγράφου συμφωνητικού από το τρίτο πρόσωπο ότι δεν παραβιάζει κάποιο Νόμο ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου με την παροχή Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρία μας.

(ε) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να λαμβάνει από την εταιρία μας δεδομένα για επεξεργασία που δεν είναι ειδικά υπό την εποπτεία της εταιρίας μας, προτού παραδώσουμε τα δεδομένα στο τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι το τρίτο πρόσωπο θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνο για τους επιχειρησιακούς σκοπούς που έχουν οριστεί από το συμφωνητικό και σε συμφωνία με την υπάρχουσα νομοθεσία.

 

  1. Αναγκαιότητα – ελαχιστοποίηση των δεδομένων – περιορισμός περιόδου αποθήκευσης

Πριν τη συλλογή, χρήση ή διανομή Προσωπικών Δεδομένων, καθορίζουμε και καταγράφουμε τον ειδικό, έννομο επιχειρησιακό σκοπό που εξυπηρετείται. Καθορίζουμε και καταγράφουμε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους καθορισμένους επιχειρησιακούς σκοπούς, το οποίο ορίζεται ανά περίπτωση ανάλογα με τη φύση και το είδος της δραστηριότητας. Δε συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή μοιραζόμαστε περισσότερα Προσωπικά Δεδομένα από ό,τι είναι αναγκαίο και δεν παρακρατούμε Προσωπικά Δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους καθορισμένους επιχειρησιακούς σκοπούς. Ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα όταν οι επιχειρησιακές ή οι νομικές απαιτήσεις καθιστούν αυτό αναγκαίο, καθώς και όταν οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή διεργασία απαιτείται να παρακρατούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εξασφαλίζουμε ότι αυτές οι αναγκαίες απαιτήσεις έχουν ενσωματωθεί στις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες και ότι έχουν ενημερωθεί τα τρίτα πρόσωπα που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα ή την επεξεργασία.

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις,  τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό. Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

 

  1. Ακρίβεια, Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα Δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ακριβή, ακέραια και ενημερωμένα και σε συμφωνία με την επιθυμητή χρήση τους. Εξασφαλίζουμε ότι οι μηχανισμοί περιοδικού ελέγχου δεδομένων έχουν ενσωματωθεί στις υποστηρικτικές τεχνολογίες για να επικυρώνουν την ακρίβεια των δεδομένων. Εξασφαλίζουμε ότι τα Ευαίσθητα Δεδομένα επικυρώνονται ως ακριβή και ενήμερα πριν τη χρήση, αξιολόγηση, ανάλυση, αναφορά ή άλλη επεξεργασία τους, η οποία ενέχει τον κίνδυνο της αδικίας για τα άτομα, εάν χρησιμοποιούνται ανακριβή ή μη επίκαιρα δεδομένα. Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το υποκείμενο φέρει την ευθύνη προς ενημέρωση της εταιρείας μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Ενσωματώνουμε δικλείδες ασφαλείας για να προστατέψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα και τα Ευαίσθητα Δεδομένα. Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι πολιτικές προστασίας από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή καταστροφή, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκτησης λόγω καταστροφής, διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, ταξινόμηση πληροφοριών, διαχείριση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, έλεγχο πρόσβασης δικτύου, φυσική ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων.

Διευκρινίζουμε ότι η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία μας, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την Εταιρεία μας η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες. Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία μας, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επίσης ενδέχεται να σας ζητηθούν αντίγραφα των εγγράφων που παρέχετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος (όπως αντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας). Για παράδειγμα τα αντίγραφα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το πλήρες σας όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας καθώς και την εικόνα του προσώπου σας (φωτογραφία). Αν παρέχετε ένα διαβατήριο, τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν επίσης τον τόπο γέννησης, το φύλο και την εθνικότητά σας. Θυμηθείτε, αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα Δεδομένα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αν μας ζητήσατε να σας ενημερώσουμε πότε ένα προϊόν είναι και πάλι διαθέσιμο, δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε, εάν έχετε αποσύρει τη γενική συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς.

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα Δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είτε από τα φυσικά μας καταστήματα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως επιστροφές προϊόντων, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως courier delivery ή έναν τεχνικό που επισκέπτεται το σπίτι σας). 


Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων (Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Φορητότητας, Περιορισμού της Επεξεργασίας και Εναντίωσης στην Επεξεργασία)

– Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

– Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

– Έχετε δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

– Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

– Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

– Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθηνών 165, Χαϊδάρι Αττικής ΤΚ 12461, 12462) με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (https://elmisystems.gr/epikoinonia), με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματός σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΕΛΜΗ SYSTEMS μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Χρήση Ιστοσελίδας

Παρακάτω θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς που διαχειριζόμαστε το προσωπικά σας δεδομένα στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο της εταιρείας μας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων είναι η “ΕΛΜΗ SYSTEMS ΕΛΛΗΝΙΚA ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦIKA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο «ΕΛΜΗ SYSTEMS», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000309601000, Α.Φ.Μ. 094075071, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, Λεωφόρος Αθηνών 165.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.


Α) Συλλογή Δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν δίνετε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

 Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.

 Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.

 Τον περιηγητή που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

 Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

 Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπου μας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

 

Β) Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας. Τα cookies μπορούν επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη, καθώς και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορείτε να δείτε τα cookies που έχουν οριστεί στη συσκευή σας και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

Είδη Cookies

– Προσωρινά και μόνιμα Cookies. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν μέχρι να κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies, τα οποία διατηρούνται για μεγαλύτερο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

– Cookies τρίτων μερών.  Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies τρίτων μερών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του τρίτου μέρους για περαιτέρω πληροφορίες. Λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα cookies τρίτων μερών παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω.

– Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Παρακάτω παρατίθεται περίληψη των cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

Όνομα Cookie    Login Session cookie

Σκοπός             Απαραίτητο για την περιήγηση του χρήστη

Λήξη                 Με την έξοδο από την ιστοσελίδα διαγράφεται

Όνομα Cookie       Google Analytics Και Google Tag Manager

Σκοπός                  Καταγραφή στατιστικών για τον ιστότοπο

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο

https://policies.google.com/technologies/types

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

 

Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν τα cookies δεν γίνονται δεκτά.

 

Γ) Φόρμα επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση αυτή είναι ακριβώς αυτά που συμπληρώνετε στην συγκεκριμένη φόρμα. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και την τεχνική διαχείριση από εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί νόμιμο συμφέρον μας, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εάν η επικοινωνία αποσκοπεί στην μεταξύ μας σύναψη σύμβασης, τότε η συμπληρωματική νομική βάση βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

 

Δ) Web Analysis Services Google Analytics

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία

ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπό μας να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες τον χρησιμοποιούν. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως παραθέσαμε παραπάνω. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά στη Google να συλλέγει δεδομένα που παράγονται από cookies σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Λειτουργία Συστημάτων CCTV

Προκειμένου να προστατεύσουμε τους πελάτες, τους χώρους, τα περιουσιακά στοιχεία και τους συνεργάτες μας από εγκληματικότητα, λειτουργούμε συστήματα CCTV στα καταστήματά μας που καταγράφουν εικόνες για ασφάλεια.

Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα μέσω της χρήσης CCTV, παρακολούθησης απάτης και παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών, θα επεξεργαστούμε αυτά τα Δεδομένα για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης παράνομων πράξεων. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες μας από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

Όροι που πρέπει να γνωρίζετε:

 Νομοθεσία: Όλοι οι νόμοι, κανόνες, ρυθμίσεις και εντολές γνωμοδοτήσεων που έχουν την ισχύ νόμου.

 Προσωπικά Δεδομένα: Όλα τα δεδομένα για ένα αναγνωρισμένο ή μη αναγνωρισμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που ταυτοποιούν το άτομο ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να το εντοπίσουν, παρακολουθήσουν ή επικοινωνήσουν μαζί του. Τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν εξίσου τις πληροφορίες άμεσης αναγνώρισης όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης ή τίτλο εργασίας, και τις πληροφορίες έμμεσης αναγνώρισης όπως ημερομηνία γέννησης, τηλεφωνικό νούμερο αλλά και κωδικοποιημένα δεδομένα.

 Ευαίσθητα Δεδομένα: Οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων σχετικά με ανθρώπους, που περιέχει εγγενή κίνδυνο πρόκλησης πιθανής βλάβης σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που ορίζονται από το νόμο ως ευαίσθητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, δεδομένων που σχετίζονται με υγεία, κληρονομικότητα, φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή πιστεύω, ποινικό μητρώο, πληροφορίες ακριβούς γεωγραφικής τοποθεσίας, αριθμούς τραπεζικών ή άλλης οικονομικής φύσης λογαριασμών, αριθμούς μητρώου που εκδίδονται από το κράτος, ανήλικα άτομα, σεξουαλική ζωή, σχέσεις με εργατικά συνδικάτα, ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια και άλλες εργοδοτικές ή κρατικές παροχές.

 Επεξεργασία: Η διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή σειράς διεργασιών σε δεδομένα σχετικά με ανθρώπους, με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται, της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, πρόσβασης, προσαρμογής, μετατροπής, ανάκτησης, χρήσης, αξιολόγησης, ανάλυσης, αναφοράς, διανομής, αποκάλυψης, μετάδοσης, διάθεσης, στοίχισης, παρεμπόδισης, διαγραφής ή καταστροφής.

 Ανωνυμοποίηση: Η μεταβολή, αποκοπή, εξάλειψη ή άλλος περιορισμός ή μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να καταστεί αδύνατη η χρήση τους για αναγνώριση, εντοπισμό ή επικοινωνία με το άτομο.

 Συμβάν Ιδιωτικότητας: Η παραβίαση ή παράβαση της παρούσας Πολιτικής ή ενός νόμου ιδιωτικότητας ή προστασίας δεδομένων.

 Συμβάν Ασφαλείας: Πρόσβαση από ένα μη εγκεκριμένο πρόσωπο σε Προσωπικά Δεδομένα ή αποκάλυψη σε μη εγκεκριμένο πρόσωπο Προσωπικών Δεδομένων ή η εύλογη υποψία της εταιρίας μας ότι αυτό συνέβη. Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα από ή για λογαριασμό της εταιρίας μας χωρίς την πρόθεση να παραβιαστεί η παρούσα Πολιτική δεν αποτελεί Συμβάν Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν έπειτα και

αποκαλύφθηκαν μόνο όπως επιτρέπεται από την παρούσα Πολιτική.

 Τρίτο Πρόσωπο: Οποιαδήποτε έννομη οντότητα, οργανισμός ή άτομο που δεν ανήκει στην εταιρία μας, ή για το οποίο η εταιρία μας δεν έχει ελεγκτικό ενδιαφέρον ή που δεν εργάζεται για την εταιρία μας. Εκτός εάν έχει ρητά καθοριστεί από την παρούσα Πολιτική, κανένας τομέας της εταιρίας μας δεν απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις ενός τρίτου προσώπου υπό την παρούσα Πολιτική, καθώς όλοι οι τομείς απαιτείται να επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με ανθρώπους σε συμφωνία με

την παρούσα Πολιτική.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας. Συνεχώς η εταιρεία μας επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και αναλόγως θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

Γενικοί Όροι

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) κα Ουρανία Σουρβίνου τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2002200 email dpo@elmisystems.gr.

 

Φεβρουάριος 2019

Για την Εταιρεία