Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

Συνεργασίες

Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα και τις τεχνολογίες των “οίκων” που αντιπροσωπεύουμε, καθώς και μέσω των στρατηγικών συνεργασιών μας με κορυφαίες διεθνώς Εταιρίες, προσφέρουμε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, βασιζόμενοι στην άρτια τεχνική υποδομή μας, καθώς επίσης και στην μεγάλη εμπειρία που αποκτήσαμε ως ένας από τους σημαντικότερους και αναγνωρισμένους System Integrators της Ελληνικής αγοράς.

Η ΕΛΜΗSYSTEMS έχει επίσης συμβόλαιο συνεργασίας με τους μεγαλύτερους System Integrators παγκοσμίως, προκειμένου να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες πολυεθνικών εταιριών και διασφαλίζοντας έτσι ενιαίο σχεδιασμό, μεθοδολογία υλοποίησης αλλά και ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών για τον πελάτη. Οι εταιρείες είναι ACSLCOMPUTACENTER και SCC.

Η ΕΛΜΗSYSTEMS συνεργάζεται με πολλές αναγνωρισμένες Εταιρίες για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων ή και συγκεκριμένων αναγκών.

partners-hp-elmisystems
partners-dell-elmisystems
partners-vmware-elmisystems
partners-ibm-elmisystems
partners-veeam-elmisystems
partners-symantec-elmisystems
partners-veritas-elmisystems
partners-cisco-elmisystems